Game MU Vinh Dự
Hướng DẫnChuỗi sự kiện Vinh Quang Cuồng Nhiệt - MU: Vinh Dự

Chuỗi sự kiện Vinh Quang Cuồng Nhiệt - MU: Vinh Dự

04/11

Giới thiệu Chuỗi sự kiện Vinh Quang Cuồng Nhiệt - MU: Vinh Dự

Chủ đề Vinh Quang Cuồng Nhiệt

Khi Server mở ngày thứ 15 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện Vinh Quang Cuồng Nhiệt. 

Tổng quan: Chủ đề Vinh Quang Cuồng Nhiệt chia thành 4 phần: Người Nhiệt Thành Phụ Bản, Vệ Binh Guild, Kẻ Hủy Diệt Thủ Lĩnh, Bậc Thầy Sôi Nổi. Dũng Sĩ hoàn thành mỗi nhiệm vụ ở mỗi phần sẽ nhận được Điểm Vinh Dự, khi Điểm đạt đầy các mốc thanh tiến độ sẽ được nhận thưởng tương ứng.

Hình hướng dẫn:

Chi tiết sự kiện:

Phần 1: Người Cuồng Nhiệt PB (Chuỗi sự kiện 2 ngày đầu)

Dũng Sĩ hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận Điểm Vinh Dự:

Phần thưởng đạt mốc cuối cùng là Rương Vinh Quang Cuồng Nhiệt tự chọn.

 • Blood Castle:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần vào Blood Castle để nhận Thưởng Điểm  

 • Devil Square:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần vào Devil Square để nhận Thưởng Điểm  

 • Kalima Temple:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần vào Kalima Temple để nhận Thưởng Điểm  

 • Đấu Trường:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần vào Đấu Trường để nhận Thưởng Điểm  

 • Nhận Kim Cương: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy kim cương nhận được để nhận Thưởng Điểm

Phần 2: Vệ Binh Guild (Chuỗi sự kiện ngày thứ 3 mở)

Dũng Sĩ hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận Điểm Vinh Dự:

 • Hỗ trợ Guild:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần Hỗ trợ Guild đế nhận Thưởng Điểm

 • Góp Guild:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần Góp Guild đế nhận Thưởng Điểm

 • Guild Truyền Công:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành số lần Truyền Công đế nhận Thưởng Điểm

 • Thủ Lĩnh Guild:Trong thời gian diễn r asự kiện, hoàn hành số lần diệt Thủ Lĩnh Guild để nhận Thưởng Điểm

 • Nhận Kim Cương:Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy kim cương nhận được để nhận Thưởng Điểm

Phần 3: Kẻ Hủy Diệt Thủ Lãnh (Chuỗi sự kiện ngày thứ 5 mở)

Dũng Sĩ hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận Điểm Vinh Dự:

 • Thủ Lĩnh Thế Giới:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn hành số lần đánh bại Thủ Lĩnh Thế Giới để nhận Thưởng Điểm

 • Thủ Lĩnh Hoàng Kim:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn hành số lần đánh bại Thủ Lĩnh Hoàng Kim để nhận Thưởng Điểm

 • Thủ Lĩnh Đặc Quyền:Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn hành số lần đánh bại Thủ Lĩnh Đặc Quyền để nhận Thưởng Điểm

 • Nhận Kim Cương:Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy kim cương nhận được để nhận Thưởng Điểm

Phần 4: Bậc Thầy Sôi Nổi (Chuỗi sự kiện ngày thứ 7 mở)

Dũng Sĩ hoàn thành các nhiệm vụ sau để nhận Điểm Vinh Dự:

 • Độ sôi nổi:Trong thời gian diễn ra sự kiện,đạt Độ Sôi Nổi nhất định để nhận Thưởng Điểm

 • Nhận Kim Cương:Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy kim cương nhận được để nhận Thưởng Điểm

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ