Game MU Vinh Dự
Hướng DẫnTiến bậc Trang bị Trác Việt trong MU : Vinh Dự

Tiến bậc Trang bị Trác Việt trong MU : Vinh Dự

01/12

Tiến bậc Trang bị Trác Việt trong MU : Vinh Dự

Tiến bậc Trác Việt là tính năng tăng sức mạnh trang bị Trác Việt từ bậc 4 lên tới bậc cao hơn, giúp tăng chỉ số trang bị Trác Việt và nâng cấp lên phiên bản mạnh hơn.

Cách làm như sau, các bạn chọn vào icon [Rèn]

Chọn tiếp vào mục [Tiến bậc Trác Việt]

Giao diện Tiến bậc Trác Việt xuất hiện :

Để tiến bậc Trang bị, người chơi cần có :

  • Trang bị Trác Việt muốn tiến bậc

  • Trang bị Trác Việt 3 theo cấp bậc của trang bị muốn tiến bậc

  • 2000 vạn Zen

Ví dụ như ảnh, để tiến bậc Vũ khí Trác Việt 6 cấp bậc 9 lên Vũ khí Trác Việt 7 cần 4 Trang bị Trác Việt 3 cấp bậc 9 và 2000 Vạn Zen, tỉ lệ tiến bậc luôn là 100% khi đủ nguyên liệu. Tiến bậc thành công sẽ có thuộc tính Trác Việt mới mạnh hơn.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ