Game MU Vinh Dự
Hướng Dẫn[TÍNH NĂNG MỚI] HUY CHƯƠNG QUÁI VẬT

[TÍNH NĂNG MỚI] HUY CHƯƠNG QUÁI VẬT

25/12

[TÍNH NĂNG MỚI] HUY CHƯƠNG QUÁI VẬT

Mô tả: Sau bản update ngày 23/12, tăng thêm hệ thống Huy Chương Quái Vật mới, Huy Chương sinh ra trong sự kiện Giải Đấu Loren, khi cường hóa hoặc tăng cấp sẽ tăng thêm sức mạnh và thuộc tính nhân vật.

 • Giới thiệu tính năng:

  • Cơ bản

   • Huy Chương chia theo nhiều phẩm, thuộc tính ban đầu, kỹ năng, Phe khác nhau

   • Mỗi vật phẩm Huy Chương tương ứng với 1 Huy Chương Quái Vật. Có thể dùng vật phẩm tương ứng để kích hoạt.

   • Huy Chương đã kích hoạt có thể dùng ra trận, tất cả nhận vật sẽ cùng chung 1 bộ vị trí trận. Có tổng 6 vị trí trống, vị trí ra trận trống sẽ được mở khóa dựa theo cấp. Chỉ có thuộc tính và kỹ năng của Huy Chương đã ra trận mới có hiệu quả vs nhân vật 

  • Tăng cấp Huy Chương

   • Khi kích hoạt cấp Huy Chương ban đầu sẽ là Lv.1, có thể dùng tăng cấp vật phẩm 

   • Khi tăng đến số cấp nhất định cần dùng thêm nguyên liệu đột phá để mở rộng giới hạn cấp. Sau khi đột phá giới hạn sẽ tăng vọt thuộc tính Huy Chương.

   • Dùng một ít vật phẩm để tái sinh Huy Chương, sẽ trả lại nguyên liệu thăng cấp, đột phá 

  • Tăng sao Huy Chương

   • Sau khi kích hoạt, Huy Chương ban đầu sẽ có 1 sao. Có thể dùng vật phẩm kích hoạt để tăng sao

   • Tăng sao giúp tăng hiệu quả kỹ năng

  • Kích hoạt Huy Chương

   • Dựa vào số phẩm của Huy Chương ra trận, có thể kích hoạt hiệu quả/ thuộc tính Duyên. Số lượng Huy Chương cùng phe ra trận đạt yêu cầu có thể kích hoạt thêm bộ Duyên mới. 

   • Mỗi lần kích hoạt, tăng sao Huy Chương, có thể thắp sáng trong Đồ Giám Huy Chương quái vật để nhận thuộc tính.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ