Game MU Vinh Dự
Sự Kiện【SỰ KIỆN INGAME】 Giới Thiệu Sự Kiện Đại Phú Ông

【SỰ KIỆN INGAME】 Giới Thiệu Sự Kiện Đại Phú Ông

04/04

Xin chào các Dũng Sĩ, 

Khánh Điển Cuồng Hoan bao gồm 4 sự kiện nhỏ: Nhiệm vụ Lễ Mừng, Vinh Quang Đại Phú Ông, Hiến Lễ Tháng 10 và Vòng Quay Tụ Bảo.

Cùng Pinkky tìm hiểu nha ^^

1.  Nhiệm vụ Lễ Mừng

Trong thời gian Sự Kiện , người chơi có thể thông qua sôi nổi hàng ngày để hoàn thành Nhiệm vụ Lễ Mừng, sau khi hoàn thành đủ số lần nhiệm vụ nhiệm vụ tương ứng sẽ nhận được phần thưởng, Trong thời gian sự kiện số lượt sẽ không được reset lại. Xúc Xắc có thể dùng trong Sự Kiện“Vinh Quang Đại Phú Ông”.

2.  Vinh Quang Đại Phú Ông

Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể dùng xúc xắc khác nhau để tiến lên, đến ô chỉ định sẽ nhận được vật phẩm, điểm  hoặc mở sự kiện trong ô.

Vật phẩm bao gồm: Rương ngẫu nhiên Đại Phú Ông xanh, Rương ngẫu nhiên Đại Phú Ông tím, Rương ngẫu nhiên Đại Phú Ông cam, các rương sẽ mở ra các vật phẩm khác nhau.

Điểm là Điểm sự kiện, đạt số điểm nhất định sẽ nhận được thưởng tiến độ, sau khi kết thúc sự kiện cũng sẽ nhận được thưởng XH điểm.

Sự kiện chính bao gồm: điểm trống(doanh trại), Điểm Đào Bảo, Suối Thần Bí.

- Điểm trống có thể xây doanh trại, doanh trại có thể tăng cấp, tối đa tăng đến Lv3, mỗi lần hoàn hoàn thành 1 vòng doanh trại có thể sinh ra điểm, điểm nhận được sẽ dựa theo cấp doanh trại;

- Điểm Đào Bảo có xác suất nhận Rương Thần Bí phẩm chất khác nhau. Rương Thần Bí có thể dùng để nhận trực tiếp một ít điểm, cũng có thể dùng để đến Suối Thần Bí để đổi số điểm lớn, túi rương thần bí có giới hạn;

- Suối Thần Bí nằm ở cung đường đặc biệt, cần dùng Thẻ Chuyển Hướng để tới.

3.  Hiến Lễ Tháng 10

Trong thời gian Sự Kiện, 0h hàng ngày các gói Hiến Lễ sẽ lần lượt mở ra, người chơi có thể mua, mỗi gói có giới hạn số lượt, Trong thời gian sự kiện số lượt sẽ không reset.

4.  Vòng Quay Tụ Bảo

- Dùng Phiếu Quay Tụ Bảo để quay thưởng.

- Mỗi lần quay phải tốn một lượng KC nhất định vào quỹ thưởng KC.

- Mỗi lần quay có tỷ lệ quay ra thưởng lớn, nếu chưa trúng, sẽ tăng giá trị chúc phúc, tăng tỷ lệ quay trúng thưởng lớn, thưởng lớn trong sự kiện sẽ giới hạn số lượng.

- Ngoài ra còn có cơ hội quay ra KC trong quỹ thưởng KC. Sẽ dựa theo tỷ lệ quay trúng và số lượng trong quỹ thưởng KC để phân chia đồ quay trúng. Phần thưởng KC là phần thưởng KC có thời hạn. KC cần dùng trong thời gian nhất định, không dùng sẽ hết hạn. Khi tiêu KC sẽ ưu tiên tiêu KC có thời hạn 

- Mỗi lần quay thường sẽ nhận được điểm, Điểm khi đạt được mốc nhất định sẽ nhận được thưởng điểm.

 

Chúc Dũng Sĩ chơi game vui vẻ ạ!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ