Game MU Vinh Dự
Tin Mới[UPDATE 24.02.2022] HỆ THỐNG THIÊN PHÚ

[UPDATE 24.02.2022] HỆ THỐNG THIÊN PHÚ

25/02

[UPDATE 24.02.2022] HỆ THỐNG THIÊN PHÚ

 • Thiên Phú

  • Tổng quan: Nhân vật đạt Lv.1201 mở Thiên Phú, sau khi mở tính năng này, Thưởng sôi nổi sẽ phát Điểm Thiên Phú, Điểm Thiên Phú tối đa là 435 điểm. 

  • Mỗi nhân vật có một tầng Thiên Phú, Thiên Phú cụ thể căn cứ theo nghề của nhân vật. Một tầng Thiên Phú chia làm 3 hệ, 3 hệ sẽ dùng chung Điểm Thiên Phú. Tiêu hao Điểm Thiên Phú để kích hoạt/ nâng cấp Thiên Phú và nhận hiệu quả Thiên Phú của level tương ứng. Bạn có thể sử dụng Bùa Quên Lãng để cài lại Thiên Phú và trả lại Điểm Thiên Phú.

  • Ảnh:

  • GT Tính năng

   • Thiên Phú cơ bản

Phân theo nghề của nhân vật

 • Mỗi nhân vật sẽ có Điểm Thiên Phú và kỹ năng Thiên Phú độc lập, và không cộng hưởng với nhân vật khác

 • Dựa vào nhánh nghề của nhân vật, sẽ có các Thiên Phú khác nhau

 • Khi đổi nghề, cần chuyển Thiên Phú tương ứng và Điểm Thiên Phú đã thêm, cập nhật hiệu quả Thiên Phú tương đương

Hệ Thiên Phú

 • Mỗi nghề có 3 Hệ Thiên Phú, quy tắc như sau:

 • Hệ Thiên Phú khác nhau sẽ tiêu hao Điểm Thiên Phú như nhau

 • Thiên Phú cùng 1 Hệ Thiên Phú sẽ có quan hệ thiết lập trước sau  

 • Số Điểm Thiên Phú tích lũy tiêu hao của 1 Hệ Thiên Phú là điều kiện để kích hoạt Thiên Phú nào trước 

Điểm Thiên phú

 • Điểm Thiên Phú chỉ áp dụng cho hệ thống Thiên Phú và có thể được sử dụng để kích hoạt và nâng cấp Thiên Phú

 • Điểm Thiên Phú là điểm độc lập của mỗi nhân vật, mỗi nhân vật sẽ được lưu Điểm Thiên Phú độc lập

Kích hoạt/ nâng cấp/ mãn cấp Thiên Phú

 • Kích hoạt

  • Hiệu quả Thiên Phú chưa kích hoạt sẽ hiện màu xám, sau khi kích hoạt sẽ phát sáng

  • Hiệu quả Thiên Phú sau khi kích hoạt có thể nâng cấp

  • Sau khi kích hoạt sẽ nhận được hiệu quả Thiên Phú tương ứng

 • Nâng cấp

  • Thiên Phú đã kích hoạt có thể tiến hành nâng cấp

  • Mỗi lần nâng cấp tốn 1 Điểm Thiên Phú

  • Nâng cấp Thiên Phú theo thứ tự trước sau, cụ thể xem trong game

  • Sau khi nâng cấp ngay lập tức nhận hiệu quả Thiên Phú

 • Mãn cấp

  • Giới hạn cấp của các Thiên Phú khác nhau, chi tiết trong game

  • Sau khi mãn cấp không thể tiếp tục nâng cấp

  • Trạng thái hiển thị sẽ thay đổi

 • Cài lại Thiên Phú

  • Dùng “Bùa Quên Lãng” để cài lại Thiên Phú. Bùa Quên Lãng có thể mua tại Shop Đạo Cụ Hiếm bằng 5.000 Kim Cương.

  • Mỗi lần tốn 1 Bùa Quên Lãng, mỗi lần dùng chỉ có hiệu lực vs tất cả Thiên Phú của 1 nhân vậtChúc các Dũng Sĩ có trải nghiệm tuyệt vời cùng MU Vinh Dự!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ