Game MU Vinh Dự
Hướng DẫnCường hóa bổ sung trang bị trong MU: Vinh Dự

Cường hóa bổ sung trang bị trong MU: Vinh Dự

01/12

Cường hóa bổ sung trang bị trong MU: Vinh Dự

Cường hóa bố sung là một tính năng giúp tăng sức mạnh trang bị trong Mu : Vinh Dự. Không giống như Cường hóa thường sẽ có tỉ lệ “xịt” thì Cường hóa bổ sung sẽ có tỉ lệ 100% khi cường hóa. 

Cách cường hóa như sau :

Chọn vào icon [ Rèn ]

Chọn vào mục [ Tăng thêm ]

Giao diện Cường hóa bổ sung :Nguyên liệu cần của Cường hóa bổ sung là [Đá Sinh Mệnh]

Nguyên liệu này sẽ không dồi dào như 2 nguyên liệu Cường hóa thường bạn dễ kiếm được, bạn chỉ có thể mua trong Shop Kim Cương hoặc quà hàng ngày khi bạn tham giao nhiều hoạt động, tăng thêm độ sôi nổi. Trang bị khi được cường hóa bổ sung Max là + 35 thì sẽ tăng thêm 16% thuộc tính cơ bản của Trang bị. Ví dụ :


Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ