Game MU Vinh Dự
Sự Kiện【CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY】🏆 HÀNH TRÌNH VINH DỰ 🏆

【CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY】🏆 HÀNH TRÌNH VINH DỰ 🏆

08/11

Tổng quan: Bảy ngày sau khi mở sever, người chơi Lv80 có thể bắt đầu tham gia SK. Các SK bao gồm: Tịnh hóa Khói độc, BXH cấp, BXH Trác Việt, BXH Cường Hóa, XH Tăng Thêm, XH lực chiến, XH Kỹ Năng, XH Thần Trang và Thưởng vượt ải. Sự kiện chỉ diễn ra trong 7 ngày, sau khi kết thúc sẽ không mở lại.

  • Ảnh màn hình Dũng Sĩ:

  • Giới thiệu chức năng:

   • Xóa Khói Độc:

    • Trong thời gian diễn ra SK, tích lũy tiêu diệt N thủ lĩnh Khói độc (vượt được N ải map) 

   • BXH Cấp:

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo cấp, nếu đồng cấp sẽ xếp hạng theo thời gian lên cấp, ai lên cấp trước sẽ được xếp trước. Kết thúc SK, nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, user có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng cấp tới mốc nhất định, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận 1 lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gía ưu đãi

   • BXH Trác Việt:

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo số trang bị có thuộc tính Trác Việt mà người chơi từng mặc, nếu đồng cấp sẽ xếp hạng dựa theo thời gian nhận. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, người chơi có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng số trang bị thuộc tính Trác Việt tới mốc tương ứng, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gía ưu đãi

   • BXH Cường Hóa

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo tổng cường hóa các bộ phận trên người user, nếu đồng cấp sẽ xếp hạng dựa theo thời gian. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, người chơi có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách nâng cấp Cường Hóa tới mốc tương ứng, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gái ưu đãi

   • XH Tăng Thêm

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo tổng cấp Tăng Thêm của các bộ phận trên người user, nếu đồng cấp sẽ xếp hạng dựa theo thời gian lên cấp. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, user có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng cấp Tăng Thêm đạt mốc tương ứng, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với giá ưu đãi

   • BXH Lực Chiến

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo lực chiến cao nhất trong lịch sử chơi của user, nếu đồng cấp sẽ xếp hạng dựa theo thời gian lên cấp. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, user có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng lực chiến tới mốc nhất định, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gái ưu đãi

   • XH Kỹ Năng

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo tổng cấp kỹ năng, nếu đồng cấp kỹ năng sẽ xếp hạng dựa theo thời gian lên cấp. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, user có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng tổng cấp kỹ năng tới mốc nhất định, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gái ưu đãi

   • XH Thần Trang

    • Trong thời gian diễn ra SK, user được xếp hạng theo số lượng Thần Trang đã kích hoạt, nếu đồng số lượng sẽ xếp hạng dựa theo thời gian kích hoạt. Sau SK được nhận thưởng tương ứng với xếp hạng, chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất

    • Trong thời gian diễn ra SK, user có thể nhận thưởng Trưởng Thành bằng cách tăng số lượng Thần Trang tới mốc nhất định, mỗi phần thưởng chỉ có thể nhận một lần

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gái ưu đãi

   • Thưởng Vượt Ải toàn sever

    • Trong thời gian diễn ra SK, chỉ cần có người chơi tích lũy đủ số lượng vượt ải, user toàn server sẽ nhận được thưởng tương ứng

    • Thiết lập phần thưởng xếp hạng càng cao, quà nhận được cũng càng giá trị

    • Các gói SK và vật phẩm cực phẩm sẽ được bán với gái ưu đãi

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ